Stortingsmeldingen «Kraft til endring. Energipolitikken mot 2030» ser klima, grønn vekst og forsyningssikkerhet i sammenheng. Denne meldingen gir en bred gjennomgang av
utviklingstrekk og perspektiver i den innenlandske energiforsyningen. Økt bruk av fornybar energi forutsettes å gi bedre klima og næringsvekst.

Meldingen balanserer hensynet til energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling. Et slikt helhetssyn på tvers av politikkområder gir også et viktig grunnlag for planlegging og etablering av virksomhet ute i regionene. Også vi må se energi, klima og næringsutvikling i sammenheng i vårt arbeid innen de ulike samfunnssektorer.

Regjeringens fire prioriterte hovedområder for energipolitikken mot 2030 er:

  • Styrket forsyningssikkerhet 
  • Lønnsom utbygging av fornybar energi 
  • Effektiv og klimavennlig bruk av energi
  • Næringsutvikling og verdiskaping basert på våre fornybare
    energiressurser.

Fremtidig verdiskaping på dette feltet avhenger av evnen vår til videre innovasjon og kunnskapsutvikling, med en raskere flyt av kompetanse mellom næringer, som for eksempel transport/infrastruktur og energi. Det betyr nytenking også på regionalt nivå.


Ett av områdene vi er særlig opptatt av, er datasenternæringen. – Her ser vi en næring som er grønn, smart og nyskapende, sa næringsministeren nylig under åpningen av datasenteret i Mo i Rana. Den globale datasenterindustrien er nok den raskest voksende
industrien i verden, og gigantene ser stadig etter nye lokasjoner.

Norge har hittil blitt slått på målstreken i konkurransen med sine nordiske naboer, men
etter at Ringeriksregionen meldte seg inn i kampen om de internasjonale etableringene,
har dette endret seg. Vi er med.

Jeg tenker at vi er alle teknologer, eller i det minste brukerne av teknologi. Vi tar stadig i bruk nye systemer, kommunikasjonsmetoder og avanserte teknologier for å gjøre hverdagen lettere og bedre, og vår verden blir stadig mer sammenkoblet og digital.
Felles for alle disse tjenestene er at de produseres i den digitale fabrikken, datasenteret.

Her på Ringerike har vi det meste på plass for datasenterindustrien og annen industri. Vi har tenkt og vi har planlagt. Med enorme, flate, byggeklare arealer og med Norges mest potente forsyningspunkt for betinget fornybar energi er vi langt framme. 

Nasjonale rammebetingelser som eiendomsskatt, el-avgift, fiber med mer, er også i ferd med å komme på plass, og slike tiltak bidrar til å gjøre Norge og Ringeriksregionen mer attraktiv for nye nasjonale og internasjonale etableringer.

Vil du være med, så heng på!

Jørgen Moe Jr

Daglig leder i Ringerike Utvikling AS

Se alle blogginnlegg

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev