• Jørgen Moe Jr
  • Ilya Kabakov, The Ball, 2017. Kistefos, Jevnaker. Foto: Frédéric Boudin.

Vårt næringsliv, våre kunnskapsmiljøer, våre folkevalgte og kommunene er alle sentrale aktører og viktige medspillere for næringsutviklingen. Derfor har også disse miljøene i fellesskap utarbeidet det som nå er regionens felles næringspolitiske strategi «Framover sammen».

Denne strategien skal vise hva regionen i felleskap skal prioritere for å nå de ambisiøse målene som er satt for næringsutviklingen. Et felles korrektiv for kunnskapsmiljøer, næringsliv, kommuner, byråkrater og andre som tar del i vårt kollektive løft.

Tydelige valg og felles fortståelse

Strategi handler om å ta tydelige valg for å vinne markedet. Den generelle utviklingen i Ringeriksregionen, med spesiell vekt på næringslivets betydning for vekst og velferd, har stått helt sentralt under utarbeidelsen av den næringspolitiske strategien. En felles forståelse for de lokale og regionale utviklingstrekkene er avgjørende for en godt forankret og velfungerende næringspolitikk.

Strategiarbeid krever både kreativitet, rigiditet og mot

Videre forutsetninger for å lykkes med næringspolitikken vil være at det hersker en felles regional enighet om hvilke mål, strategiske satsingsområder og ulike strategier vi i felleskap skal jobbe etter. Klarhet rundt hvilke roller, oppgaver og ressurser de ulike aktørene har i oppfølging av strategien, er også̊ viktig.

Utgangspunktet for å lykkes i dette arbeidet er etter vår oppfatning det aller beste. Vi lever i kontinuerlig konkurranse, og ikke i et vakuum. Lokale markeder eller markedsplasser finnes knapt nok i 2019, og de er knapt nok til stede på regionale
eller nasjonale arenaer. Når Ringerike skal lykkes, så må vi vinne i nasjonal og internasjonal konkurranse med de aller beste.

Strategiarbeid er veivalg, men alternativene må man i stor grad komme opp med selv. Benchmarking og «beste praksis» hjelper kanskje til å løfte oss, men er ikke nok til å vinne. Vi må utfordre de beste, tenke nytt og annerledes, og utvise mot og tillit til våre
veivalg. «Strategiarbeid krever både kreativitet, rigiditet og mot».

Til tross for at det ofte er frykten for å ta feil som er styrende, er det beviselig slik at kulturer med høy toleranse for feil, er de som gjør det best. Det kommer til å bli gjort feil og bli tatt feil valg, men redselen for feil må ikke være styrende. Det viktigste er å tørre å
gjøre feil, men samtidig lære av dem. «Strategi skal ikke redusere risikoen for å feile, men øke sannsynligheten for å lykkes».

Det handler om tre forhold: kunnskap, tillit og handlekraft.

Jørgen Moe Jr

Daglig leder i Ringerike Utvikling AS

Se alle blogginnlegg

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev