Men så tok låtskrivingen slutt. Midtlivskrisen, eller identitetskrisen, eller noe slikt, førte ham på leting etter røtter og identitet, og han er nå aktuell med boka «En dråpe midnatt».
Boka er hans families historie og reise fra slaveriets USA til Sverige og Skåne og et bedre liv. Letingen etter røttene går tilbake fra Skåne til en bomullsplantasje i South
Carolina, via New York, med avstikkere til Slovakia og Vest-Afrika. I boka stiller han tre vanskelige spørsmål til seg selv: Hvem er mitt folk? Hvor er hjemmet mitt? Hvem er jeg?

Svensk statsborger, født i Lund i Skåne i 1975. Moren er hvit kvinne fra Pennsylvania
med østeuropeisk bakgrunn, faren svart mann fra Harlem, New York. De slår seg
ned i Sverige i 1969. Det høres enkelt ut. Men under overflaten var det vanskeligere:
«Jeg var aldri amerikaner, aldri svensk, aldri hvit men heller aldri svart. Jeg var
ingenmannslandet i verden», sier han i boka. For meg er denne historien mer enn en familie og persons liv i et moderne Sverige med rasefordommer bak en liberal fasade.
Historien kunne sikkert ha vært fortalt av en norsk jevnaldring. Det handler om tilhørighet
og identitet, eller kanskje også identiteter, i vår tid. Det handler altså også om Ringerike, og om deg og meg.

Vil vi som bor på Ringerike i 2030 eller 2040 føle den tilhørigheten til Ringerike
som mange mener preger oss i dag? Ringeriksregionen vil da ha bak seg omfattende
tilflytting fra andre deler av landet og fra andre land, massiv boligbygging og
etablering av mange nye arbeidsplasser.

Plangrunnlaget som Ringerikskommunene arbeider ut fra i dag, tilsier en kraftig
befolkningsøkning og store endringer. Hva og hvem vil vi da være? Jeg er forberedt
på at da er det ikke Jørgen Moe og eventyrene de fleste vil tenke på når de hører ordet Ringerike, og selv om Ringerikspoteten forhåpentligvis står på alle matfat i regionen, vil sikkert mange eksotiske ingredienser som vi knapt kjenner i dag, også være «Ringeriksk» dagligkost. Jeg tror at selve Ringeriksidentiteten, slik vi tradisjonelt kjenner den, vil forandre seg.

Den balansen mellom tradisjon og modernitet som vi lever i nå, vil forrykkes gjennom
samfunns- og kulturendringer. I et intervju i NRK etter bokutgivelsen snakker Jason Timbuktu om å oppleve seg som svart i Sverige og hvit i USA. Litt svensk, litt svart, litt hvit, litt ingenting. Det var det han var, og det var ikke godt. Han forteller at han nå har kommet fram til en ny innsikt i spørsmålet om hvem han er. Han føler seg ikke lenger som halvt svart, halvt hvit, halvt svensk, halvt amerikansk, og litt andre ting. «Alle disse identitetene tilhører meg. Jeg har gått fra halv til dobbel, og i den tilsynelatende lille semantiske endringen ligger et av mine største identitetssprang », sier han i slutten av boka.

I et litt videre perspektiv: Hva vil innvandringen og befolkningsendringene framover
ha å si for selvforståelse, samhold og tillit i et nytt Ringerike? Disse verdiene er grunnlag
for velferd og utvikling, og derfor er det all grunn til å være opptatt av dem i vårt
regionale utviklingsarbeid. Endringene kommer til å utfordre hver og en av oss på
både selvforståelsen og forståelsen av andre. Jason Timbuktu viser den splittelsen som
ofte oppstår mellom generasjoner når en flykter eller flytter fra sitt hjemland. På den ene side blir den nære familien mer forbundet til ens identitet, og blir kanskje det eneste som kan speile ens historie, fordi det er lite av offisiell historieskriving som kan reflektere den. På den annen side risikerer generasjonskløftene å bli dypere og vanskeligere å overstige ettersom første- og annengenerasjonen innflyttere ikke lever i det samme sosiale miljøet i hverdagen. Det er ikke en gang sikkert at de har et felles språk.

For kort tid siden la det regjeringsnedsatte Brochmannutvalget fram sin rapport om
konsekvenser for det norske samfunnet av relativt høy innvandring til Norge framover.
Aftenpostens Andreas Slettholm finner en overraskende optimistisk grunntone i rapporten, som ikke bare ser på de økonomiske konsekvensene av høy innvandring,
men også vurderer hva høy innvandring vil ha å si for samhold og tillit i Norge. Kanskje
er det disse to begrepene vi skal ta ansvar for å gi innhold? I dette perspektivet er Jason Timbuktu Diakites erfaringer og tanker interessante for de som arbeider med utvikling på Ringerike.

Å være Ringeriking har ingenting med hvor du kommer fra å gjøre. Det handler
bare om hvem du er. Selv har jeg ikke noe klart svar på hvor jeg kommer fra. Jeg har
hørt til mange steder opp gjennom mitt liv, og alle stedene har bidratt til å gjøre meg
til den jeg er. Når du spør meg om hvor jeg hører til og hva som er hjemstedet mitt, er
det mindre tvil. Det er på Ringerike. Jeg er Ringeriking 100 % men jeg er også minst
100 % til.

Jørgen Moe Jr

Daglig leder i Ringerike Utvikling AS

Se alle blogginnlegg

Magasinet Ringerike

Utgave #1 2018 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hva skjer'a?

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Ringeriksregionen