Askeladden og hans veivalg kan godt illustrere hvordan vi tenker vekst på Ringerike, men ikke slik som det kanskje tradisjonelt har vært forstått. Askeladdens handlekraft og mot er medbestemmende for hans suksess, men det er kanskje ikke hans viktigste kvaliteter.

For Askeladden hadde ikke klart seg uten sine medhjelpere. Eventyret om Askeladden kan leses i en samfunnssammenheng, som en fortelling om betydningen av enkeltmennesker og et framtidsrettet menneskesyn.

”Vil du være med, så stig på” var Askeladdens standardreplikk når han møtte folk på sin vei. Askeladden viste tillit, og så ikke etter hva som manglet eller var feil, men han så hva som var tilstede. Initiativet lot han være hos de han møtte: De måtte henge på. Og det gjorde de. Denne forventningen om initiativ og deltakelse førte til engasjement, som så ga suksess.

En slik ”Ringeriksk drøm” kan vi gjerne styrke og gjenfortelle og plassere inn i våre vekststrategier. 

 Alle skal med!

Espen Askeladd så forbi de fastlåste oppfatningene om menneskene han møtte. Et åpent sinn kjennetegner Askeladden. I et moderne næringslivsspråk vil vi kanskje si at det var hans suksessfaktor.

På samme måte sier vi : Å være Ringeriking har ingenting med hvor du kommer fra å gjøre. Det handler bare om hvem du er. Med rett innstilling kan du bli Ringeriking når du vil, uansetthvor du måtte komme fra. 

Emigrateme.com

Emigrateme.com har funnet spalteplass i lokale og nasjonal medier. Det har til og med vært skrevet litt i amerikanske medier om dette påfunnet fra vår lille region. Målet vårt var å sette Ringerike på kartet som et sted som ønsker velkommen, og som griper muligheter – og som tenker og handler litt ukonvensjonelt.

 Slik som ”the American dream” er allmenn, er Ringeriksvisjonen om åpenhet også aktuell for alle. Eller kanskje ikke alle? Kanskje den er forbeholdt de som ønsker å bidra med det de kan – de som henger seg på – helt uavhengig av hvor mye det er.

I hvilken grad dette påfunnet gir konkrete resultater i form av tilflytting, er ikke så interessant. Det er en strategi som benytter oppmerksomheten rundt valgresultatet i USA til å rette oppmerksomhetene mot Ringerike. Kampanjen sees i lyset av hva som skjer – den setter neppe dagsorden, eller endrer folks oppfatninger. Noe den heller ikke skal.

Hva slags Ringerike drømmer vi om?

Nå har vi aldri snakket om ”Den Ringerikske drøm”, men ettersom lederen i Ringerikes blad antyder at det finnes en, kan det være verdt å si litt om hvilke verdier vi har lagt til grunn for arbeidet med vekst og utvikling i Ringeriksregionen, og ikke minst hvorfor.

Siden 1950-årene har begrepet «globalisering» blitt brukt i samfunnsanalyser og økonomiske analyser. Det vil si at alle land i større eller mindre grad er trukket inn i vidtspennende politiske, økonomiske og kulturelle relasjoner. Alle samfunn som vokser, har det til felles at de virker som magneter på en stor, mangfoldig gruppe mennesker. Samfunn som vokser fort, er aldri homogene. De er diverse, og de dyrker gjerne dette mangfoldet.

”Vi må bli flinkere til å se talentet i den enkelte enn å lete etter talenter”

Vår filosofi er ikke ulik det som ligger til grunn for Fontenehuset, og det som Askeladden praktiserer. Slik vi allerede har sagt det: Å være Ringeriking handler ikke om hvor du kommer fra, men hvem du er

Åpen, raus, engasjert og fremtidsrettet. Det er Ringerike.

 

Jørgen Moe Jr

Daglig leder i Ringerike Utvikling AS

Se alle blogginnlegg

Magasinet Ringerike

Utgave #1 2018 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hva skjer'a?

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Ringeriksregionen